:: OM FÖRETAGET          :: PRODUKTER          :: SPECIALITET          :: LÄNKAR          :: KARTA

Produkter

 

- Projektledning för implementering av nya system.

- Föreslå och genomföra åtgärder för att bättre utnyttja redan befintliga system.
- Punktinsatser för att lösa problem av mera avgränsad karaktär.